V současné době působí jako lektor anglického jazyka na střední ekonomické škole. V jazykové škole Clorenz vede kurzy pro děti i pro dospělé.

Na univerzitě Hogeschool van Amsterdam se zúčastnil jednosemestrálního kurzu CLIL (Content language integrated learning – obsahově a jazykově integrované učení, kdy se učitel snaží využívat znalostí z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka).

Má zkušenost s výukou dětí všech věkových kategorií a taktéž s výukou dospělých. Výuku se snaží obohatit tak, aby nebyla nudná. Mimo jiné používá různé aktivity, které jsou zábavné a zároveň pomáhají v učení a používání angličtiny. Za důležité považuje praktické užití jazyka a schopnost nebát se mluvit.

Vdělání / certifikáty / zkušenosti

  • ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta, obor Český a anglický jazyk pro střední školy, Mgr.
  • absolvoval kurz CLIL (Content language integrated learning)
  • Studium v zahraničí – Hogeschool van Amsterdam

Kurzy kde Petr učí

Want to get fitter, leaner and stronger? Amitee’s classes will kick you into shape in no time.

    No class hours available!