• Aj pro děti 7 – 9 let

  O kurzu

  Výuka probíhá zábavnou formou, kdy je dítěti určitá slovní zásoba podána v různých aktivitách tak, že jsou propojeny všechny smysly a dítě si tak slovíčko lépe zapamatuje. Střídá se pohybová aktivita, s hudební (písničky), slovní (říkanky, věty), psaná (kreslení, spojování, kroužkování). Ve výuce dále používáme situační hry, kdy si děti osvojují probíraná slovíčka v praxi. Obsazenost kurzu 3-6 dětí. Výuka je efektivní.

  Zaměrení

  • Situační hry
  • Písničky, básničky
  • Pohybové aktivity
  • Kreslení, kroužkování, spojování

  Cenová nabídka

  • 2.700,- Kč
   13.9.-30.1. kromě 28.10.,23.12.,30.12.
  • 2.700,- Kč
   1.2. - 19.6. kromě10.2.,14.4.
  • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!
 • Aj pro děti 6 – 8 let

  O kurzu

  Výuka probíhá zábavnou formou, kdy je dítěti určitá slovní zásoba podána v různých aktivitách tak, že jsou propojeny všechny smysly a dítě si tak slovíčko lépe zapamatuje. Střídá se pohybová aktivita, s hudební (písničky), slovní (říkanky, věty), psaná (kreslení, spojování, kroužkování). Ve výuce dále používáme situační hry, kdy si děti osvojují probíraná slovíčka v praxi. Obsazenost kurzu 3-6 dětí. Výuka je efektivní.

  Zaměrení

  • Situační hry
  • Písničky, básničky
  • Pohybové aktivity
  • Kreslení, kroužkování, spojování

  Cenová nabídka

  • 2.700,- Kč
   13.9.-30.1. kromě 28.10.,23.12.,30.12.
  • 2.700,- Kč
   1.2. - 19.6. kromě10.2.,14.4.
  • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!
 • Anglická miniškolička 2-6 let

  O kurzu

  Výuka angličtiny hravou formou, účelně a efektivně, formou písniček, básniček. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy je dítěti určitá slovní zásoba podána v různých aktivitách tak, že jsou propojeny všechny smysly a dítě si tak slovíčko lépe zapamatuje. Střídá se pohybová aktivita, s hudební (písničky), slovní (říkanky, věty), psaná (kreslení, spojování, kroužkování). Ve výuce dále používáme situační hry, kdy si děti osvojují probíraná slovíčka při hře. Vzhledem k tomu, že při výuce využíváme i písničky, rozvíjí se v dětech i hudební nadání. Děti přirozeně reagují na zvuky a melodie, text si snadno pamatují. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které je podpořeno písničkou, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Vizuálně si vše spojí v materiálech, které jsou v ceně kurzu. Děti dotváří obrázek podle písničky, pokyny slyší také v angličtině. Aktivita, která dítě rozvíjí jak hudebně, tak jazykově. Obsazenost kurzu je 4 – 10 dětí. Výuka probíhá bez rodičů. S sebou pastelky, lepidlo, nůžky, pití a malou svačinku. Cena kurzu je 1700 Kč/měsíc. V jednom pololetí jsou možné tři absence, které nemusíte hradit, peníze budou odečteny při platbě na další měsíc. První měsíc je možné si zaplatit jednotlivé dny výuky zvlášť, a to za 450 Kč/den. Jazyková škola má právo na změnu lektorek.

  Zaměrení

   Cenová nabídka

   • Anglicko – české zpívánky děti 1,5 – 4 roky spolu s rodiči

    O kurzu

    Seznamte děti s cizím jazykem zábavnou formou přes písničky a říkanky. Rozvíjejte v nich hudební nadání. Děti přirozeně reagují na zvuky a melodie, text si snadno pamatují. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které je podpořeno písničkou, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Vizuálně si vše spojí v materiálech, které jsou v ceně kurzu. Děti dotváří obrázek podle písničky, pokyny slyší také v angličtině. Aktivita, která dítě rozvíjí jak hudebně, tak jazykově. Kurz je pro 6 – 10 dětí.

    Zaměrení

    • Písničky
    • Říkanky
    • Hudebně pohybové a rytmické hry
    • Kreslení, kroužkování, spojování
    • Tvoření

    Cenová nabídka

    • 2.800,- Kč
     13.9.-30.1. kromě 27.10.,17.11.
    • 2.800,- Kč
     1.2.-19.6. neprobíhá 9.2.
    • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!
   • AJ pro děti 3 – 6 let

    O kurzu

    Obsazenost kurzu 3-8 dětí. Rodič může ale nemusí být na hodině. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy je dítěti určitá slovní zásoba podána v různých aktivitách tak, že jsou propojeny všechny smysly a dítě si tak slovíčko lépe zapamatuje. Střídá se pohybová aktivita, s hudební (písničky), slovní (říkanky, věty), psaná (kreslení, spojování, kroužkování). Ve výuce dále používáme situační hry, kdy si děti osvojují probíraná slovíčka v praxi.

    Zaměrení

    • Situační hry
    • Písničky, básničky
    • Pohybové aktivity
    • Kreslení, kroužkování, spojování

    Cenová nabídka

    • 2.700,- Kč
     13.9. – 31.1. kromě 27.10.,17.11.
    • 2.700,- Kč
     1.2. – 19.6. kromě 9.2.
    • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!
   • AJ pro děti – 13-15 let

    O kurzu

    Obsazenost kurzů 3- 6 dětí. Zaměřujeme se na všechny aspekty jazyka, jako je gramatika, slovní zásoba, porozumění textu. Aktivity se různě střídají, tak, že je výuka zábavná a účelná. Využívají se také písničky a situační hry. Důraz je kladen na konverzaci. Díky malému počtu je hodina akční a efektivní.

    Zaměrení

    • Konverzace
    • Slovní zásoba
    • Gramatika
    • Porozumění textu

    Cenová nabídka

    • 2.700,- Kč
     13.9. – 31.1. kromě 28.9.
    • 2.700,- Kč
     1.2. – 19.6. kromě 8.2.
    • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!
   • AJ pro děti – 10 -12 let

    O kurzu

    Výuka probíhá zábavnou formou, kdy je dítěti určitá slovní zásoba podána v různých aktivitách tak, že jsou propojeny všechny smysly a dítě si tak slovíčko lépe zapamatuje. Střídá se pohybová aktivita, s hudební (písničky), slovní (říkanky, věty), psanou a čtenou. Ve výuce dále používáme situační hry, kdy si děti osvojují probíraná slovíčka v praxi. Obsazenost kurzu 3-8 dětí. Důraz je kladen na konverzaci. Výuka probíhá 1xtýdně buď v pondělí nebo v úterý.

    Zaměrení

    • Konverzace
    • Gramatika
    • Slovní zásoba
    • Porozumění textu
    • Situační hry

    Cenová nabídka

    • 2.700,- Kč
     13.9.-31.1. neprobíhá 28.9.
    • 2.700,- Kč
     1.2.-19.6. neprobíhá 9.2.
    • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!