• NJ pro školní děti - začátečníci

  O kurzu

  Obsazenost kurzu 3-4 děti. Kurz je tím pádem velmi efektivní. Kurz je zaměřen na všechny aspekty jazyka jako je gramatika, slovní zásoba, porozumění textu. Důraz je kladen na konverzaci a všechny nově probrané jevy se namodelují do situací z běžného života. Díky malé obsazenosti jsou všichni interaktivně zapojeni. Kurz je určen pro školní děti začátečníky.

  Zaměrení

  • Konverzace
  • Gramatika
  • Hudebně pohybové a rytmické hry
  • Slovní zásoba
  • Situační hry

  Cenová nabídka

  • 3100,- Kč
   13.9. – 31.1. neprobíhá 27.9.
  • 3100,- Kč
   1.2. – 19.6. neprobíhá 7.2.
  • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!