• Český jazyk pro cizince

  O kurzu

  Obsazenost kurzu 3-6 děti. Kurz je tím pádem velmi efektivní. Kurz je zaměřen na všechny aspekty jazyka jako je gramatika, slovní zásoba, porozumění textu. Důraz je kladen na konverzaci a všechny nově probrané jevy se namodelují do situací z běžného života. Díky malé obsazenosti jsou všichni interaktivně zapojeni.

  Zaměrení

  • Konverzace
  • Poslech
  • Situační hry
  • Pohybové aktivity

  Cenová nabídka

  • 2990,- Kč
   13.9.-30.1. neprobíhá 27.9.
  • 2990,- Kč
   1.2. - 20.6. neprobíhá 7.2.,28.2.,18.4.
  • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!