Výuce jazyků se věnuje od poloviny 90. let. Má zkušenosti s firemní výukou, kde se kromě obecné angličtiny zaměřuje i na angličtinu obchodní či technickou. Působí také jako překladatel a soudní tlumočník.

Jako učitel jazyků působil na školách všech úrovní – od základní školy až po univerzitu. Při výuce klade důraz na komunikativní stránku jazyka a praktické používání jazykových dovedností v každodenních situacích. Je schopen přizpůsobit náplň svých hodin konkrétním požadavkům studentů. Za svoji lektorskou kariéru dopomohl mnoha studentům získat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty.

Vyučuje také ruský a norský jazyk .

Vdělání / certifikáty / zkušenosti

  • UP v Olomouci, Filozofická fakulta, obor anglická filologie – ruská filologie, Mgr.
  • Certifikát CAE (2010)

Pobyty v zahraničí:

  • Jmenovací dekret soudního tlumočníka

Kurzy kde Ondřej učí

Want to get fitter, leaner and stronger? Amitee’s classes will kick you into shape in no time.

    No class hours available!