V jazykové škole Clorenz vyučuji německý jazyk od roku 2022 děti i dospělé. Obojí mě velmi naplňuje. U dětí je úžasná jejich bezprostřednost a obrovský pokrok v jazyce, který děti snadno dělají, protože jsou otevřeni k získávání nových znalostí. Dospělé zase ráda motivuji k tomu, aby se nestyděli mluvit a nebáli se v němčině vystupovat. Snažím se o praktické využití jazyka.

Vdělání / certifikáty / zkušenosti

 • ZČU,
  německý jazyk a geografie pro učitelství 2. stupně ZŠ,
  Zakončeno státní zkouškou s titulem Mgr.
 • ZČU,
  rozšiřující studium CŽV německého jazyka – učitelství pro SŠ
 • TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
  Zakončeno státní zkouškou – Průvodce cestovního ruchu

Kurzy kde Lucie učí

Want to get fitter, leaner and stronger? Amitee’s classes will kick you into shape in no time.

  No class hours available!