Cizím jazykům se věnuji již od základní školy, kde jsem s nimi začínala. V rámci anglického jazyka jsem při škole navštěvovala ještě konverzace s rodilými mluvčími a účastnila se English Campů.

Jelikož pocházím z pohraniční oblasti, tak se stal i německý jazyk součástí mého života už v dětství, a proto jsem se ho později, společně s hudební výchovou, rozhodla studovat na Západočeské univerzitě v Plzni. V nedávné době jsem se začala věnovat i jazyku ruskému a francouzskému.

K mým koníčkům, mimo hudby, patří také ještě cestování, při kterém se snažím co nejvíce prakticky využívat své jazykové znalosti a stále je zdokonalovat.

Jazykové škole Clorenz učím od roku 2018.

Vdělání / certifikáty / zkušenosti

  • ZČU – německý jazyk a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Bc.
  • 2 Years Experience
  • Spoluúčastník na projektu Servus Tschechien, ahoj Rakousko!
  • Účast na English Campech
  • Level 1 Award in Strenght & Conditioning

Kurzy kde Gabriela učí

Want to get fitter, leaner and stronger? Amitee’s classes will kick you into shape in no time.

    No class hours available!