O kurzu

Individuální výuky se může účastnit jak dítě, tak dospělý student. Výuka probíhá na adrese Hřbitovní 873/24, Plzeň.

V této hodině přibližujeme dětem hravou formou hru na hudební nástroj a to buď na flétnu, klavír, klávesy, akordeon, pod vedením lektorky Radky. Skladby vybíráme pečlivě s ohledem na úroveň a věk dětí. Podporujeme jejich samostatný hudební projev.
Vyučování doplňuje zpěv, hra, poslech a rytmická cvičení. Lekce jsou tím pádem zajímavé, pestré a zábavné.

Výuka probíhá buď individuálně nebo ve skupině. Cena je 550,- Kč/h při individuální výuce jednoho dítěte, 300 Kč/h při dvou dětech a 200 Kč/h při 3 – 4 dětech.

Intenzita

Začátečníci

Jazyk

Hudební kurz

Zaměření

Děti

Zaměrení

 • Moderní zpěv
 • Intonační techniky
 • Pěvecké techniky
 • Rytmika

Cenová nabídka

 • 2.900,- Kč
  18.9. – 31.1.
 • 2.900,- Kč
  1.2. – 14.6.
 • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!