O kurzu

Obsazenost kurzu 3-6 dětí. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy je dítěti určitá slovní zásoba podána v různých aktivitách tak, že jsou propojeny všechny smysly a dítě si tak slovíčko lépe zapamatuje. Střídá se pohybová aktivita, s hudební (písničky), slovní (říkanky, věty), psaná (kreslení, spojování, kroužkování). Ve výuce dále používáme situační hry, kdy si děti osvojují probíraná slovíčka v praxi.

Výuka probíhá podle učebnice Wow/ English na adrese Hřbitovní 873/24.

Intenzita

Začátečníci

Jazyk

Anglický jazyk

Zaměření

Děti

Zaměrení

 • Situační hry
 • Písničky, básničky
 • Pohybové aktivity
 • Kreslení, kroužkování, spojování

Cenová nabídka

 • 2.300,- Kč
  13.9. – 31.1. kromě 26.10.,17.11.
 • 2.300,- Kč
  1.2. – 19.6. kromě 9.2.
 • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!