Anglickému jazyku se věnuji od základní školy, kde jsem se s ním poprvé setkala. Na střední škole jsem byla ovlivněna výbornými vyučujícími angličtiny a poměrně krátkým, ale intenzivním pobytem a studiem na jazykové škole v Londýně, a proto jsem se rozhodla ke studiu anglického jazyka a českého jazyka na pedagogické fakultě Západočeské univerzity. Angličtinu i češtinu doučuji od začátku svého studia na vysoké škole.

V jazykové škole Clorenz vyučuji od roku 2018 děti i dospělé. Obojí mě velmi naplňuje. U dětí je úžasná jejich bezprostřednost a obrovský pokrok v jazyce, který děti snadno dělají, protože jsou otevřeni k získávání nových znalostí. Dospělé zase ráda motivuji k tomu, aby se nestyděli mluvit a nebáli se v angličtině vystupovat. Snažím se o praktické využití jazyka. Mezi moje koníčky patří pochopitelně obor, který studuji, četba převážně současné literatury, vaření, zdravá výživa, péče o zvířata a navštěvování různých kulturních akcí.

Vdělání / certifikáty / zkušenosti

  • ZČU – anglický jazyk a český jazyk
  • FCE (First Certificate in English)

Kurzy kde Lucie učí

Want to get fitter, leaner and stronger? Amitee’s classes will kick you into shape in no time.

    No class hours available!