Velmi efektivní výuka německého jazyka, kdy je určitá slovní zásoba podána v různých aktivitách tak, že jsou propojeny všechny smysly a vše se lépe zapamatuje. Kurz pro 4 – 6 studentů. Velmi efektivní!