O kurzu

Výuka angličtiny hravou formou, účelně a efektivně, formou písniček, básniček. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy je dítěti určitá slovní zásoba podána v různých aktivitách tak, že jsou propojeny všechny smysly a dítě si tak slovíčko lépe zapamatuje. Střídá se pohybová aktivita, s hudební (písničky), slovní (říkanky, věty), psaná (kreslení, spojování, kroužkování). Ve výuce dále používáme situační hry, kdy si děti osvojují probíraná slovíčka při hře. Vzhledem k tomu, že při výuce využíváme i písničky, rozvíjí se v dětech i hudební nadání. Děti přirozeně reagují na zvuky a melodie, text si snadno pamatují. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které je podpořeno písničkou, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Vizuálně si vše spojí v materiálech, které jsou v ceně kurzu. Děti dotváří obrázek podle písničky, pokyny slyší také v angličtině. Aktivita, která dítě rozvíjí jak hudebně, tak jazykově. Obsazenost kurzu je 4 – 10 dětí. Výuka probíhá bez rodičů. S sebou pastelky, lepidlo, nůžky, pití a malou svačinku. Cena kurzu je 1700 Kč/měsíc. V jednom pololetí jsou možné tři absence, které nemusíte hradit, peníze budou odečteny při platbě na další měsíc. První měsíc je možné si zaplatit jednotlivé dny výuky zvlášť, a to za 450 Kč/den. Jazyková škola má právo na změnu lektorek.

Intenzita

Začátečníci

Jazyk

Anglický jazyk

Zaměření

Děti

Zaměrení

  • písničky
  • říkanky
  • hudebně pohybové a rytmické hry
  • kreslení, kroužkování, spojování
  • Situační hry

Cenová nabídka

  • 1.700,- Kč
    Možné náhrady v dalším měsíci.
  • 1.700,- Kč