O kurzu

Výuka probíhá zábavnou formou, kdy je dítěti určitá slovní zásoba podána v různých aktivitách tak, že jsou propojeny všechny smysly a dítě si tak slovíčko lépe zapamatuje. Střídá se pohybová aktivita, s hudební (písničky), slovní (říkanky, věty), psaná (kreslení, spojování, kroužkování). Ve výuce dále používáme situační hry, kdy si děti osvojují probíraná slovíčka v praxi. Obsazenost kurzu 3-6 dětí. Výuka je efektivní.

Intenzita

Začátečníci

Jazyk

Anglický jazyk

Zaměření

Děti

Zaměrení

 • Situační hry
 • Písničky, básničky
 • Pohybové aktivity
 • Kreslení, kroužkování, spojování
 • Situační hry

Cenová nabídka

 • 2.300,- Kč
  13.9.-30.1. kromě 26.10.,23.12.,30.12.
 • 2.300,- Kč
  1.2. - 19.6. kromě10.2.,14.4.