O kurzu

používáme situační hry, kdy si děti osvojují probíraná slovíčka v praxi. Obsazenost kurzu 3-8 dětí. Důraz je kladen na konverzaci. Výuka probíhá 1xtýdně buď v pondělí nebo v úterý.

Intenzita

Začátečníci

Jazyk

Anglický jazyk

Zaměření

Děti

Zaměrení

 • Konverzace
 • Slovní zásoba
 • Gramatika
 • Porozumění textu
 • Situační hry

Cenová nabídka

 • 2.300,- Kč
  13.9. – 31.1. kromě 28.9.
 • 2.300,- Kč
  1.2. – 19.6. kromě 9.2.
 • Zaplatíte – li si obě pololetí již na začátku roku, získáte na druhé pololetí slevu 10%!